Badania magnetyczne

Kiedy strumień magnetyczny wytworzony za pomocą cewki (defektoskopy jarzmowe) lub elektrod prądowych, (defektoskopy prądowe) płynąc przez element badany trafi na nieciągłość materiału np. pęknięcie, opływa to pęknięcie przez powierzchnię zewnętrzną. W miejscu przejścia strumienia magnetycznego nad pęknięciem, tworzą się bieguny magnetyczne, które przyciągają i utrzymują zawarte w środku wykrywającym cząstki proszku żelaznego, zazwyczaj pokrytego barwnikiem fluoryzującym w świetle lampy UV. Badania niewielkiej liczby elementów są prowadzone najczęściej za pomocą przenośnych defektoskopów jarzmowych lub prądowych. Duże serie produkcyjne badane są na defektoskopach stacjonarnych. Zaletą tego typu defektoskopu jest automatyczny takt badania. Do badania elementów o skomplikowanej geometrii oraz wymagających łatwej kontroli i szybkiej zmiany parametrów badania, wykorzystuje się stanowiska specjalne typu DEUTROMAT. Kontrolę parametrów badania wykonuje się za pomocą różnego rodzaju mierników i wzorców. Badania magnetyczne.

Przenośne defektoskopy jarzmowe

DEUTROPULS – Handmagnet

Ręczne magnesy jarzmowe DEUTROPULS są stosowane głównie dlatego, że magnesowanie za ich pomocą pozbawione jest przypaleń. Z tego powodu niektóre warunki techniczne badań, dopuszczają stosowanie wyłącznie magnesów jarzmowych. Strumień magnetyczny tego rodzaju elektromagnesów, przebiega zgodnie z kierunkiem linii łączącej obydwa bieguny jarzma.

Przenośne defektoskopy prądowe

Badania magnetyczne

DEUTROPULS – SW, SWG

Defektoskopy prądowe przewodzą prąd elektryczny o dużym natężeniu pomiędzy dwiema elektrodami prądowymi przyłożonymi do przedmiotu badanego. Wytworzone pole magnetyczne jest skierowane prostopadle do kierunku przepływu prądu i umożliwia wskazanie nieciągłości biegnącej w kierunku połączenia między elektrodami prądowymi. Oprócz przepływu bezpośredniego (przez badany przedmiot) można przeprowadzić magnesowanie za pomocą kabli prądowych, gdzie przedmioty drążone oraz otwory wiercone można magnesować lub rozmagnesowywać za pomocą pomocniczego przepływu prądu. Większe przedmioty takie jak wały i osie magnesuje się za pomocą cewki utworzonej z elastycznych kabli silnoprądowych. W metodzie pomocniczego przepływu prądu tworzy się pierścieniowe pole magnetyczne wokół przewodu pomocniczego, a w cewce powstaje silne podłużne pole w kierunku osiowym.

Stacjonarne defektoskopy magnetyczne

DEUTROFLUX EW

Wykorzystujący pole AC do badania małych elementów
Defektoskopy DEUTROFLUX serii EW są głównie używane do badania małych elementów. Posiadają zaciski o długości mocowania 300 lub 600 mm i stanowią najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Często stosowane w laboratoriach zakładowych lub do badań małych serii produkcyjnych.
Badania magnetyczne

DEUTROFLUX UWE 350

Do badań detali o długości do 350 mm
Wykorzystuje efekt naskórkowości prądu zmiennego dla równomiernego magnesowania i rozmagnesowania, również skomplikowanych powierzchni. Dwa przesunięte fazowo obwody prądu zmiennego wytwarzają wirujące pole magnetyczne, dzięki czemu w jednym takcie badania są wykrywane nieciągłości przebiegające w dowolnym kierunku.
Badania magnetyczne

DEUTROFLUX UWE 600/900

Do badań detali o długości do 900 mm

Wykorzystuje efekt naskórkowości prądu zmiennego dla równomiernego magnesowania i rozmagnesowania, również skomplikowanych powierzchni. Dwa przesunięte fazowo obwody prądu zmiennego wytwarzają wirujące pole magnetyczne, dzięki czemu w jednym takcie badania są wykrywane nieciągłości przebiegające w dowolnym kierunku.Badania magnetyczne.

Badania magnetyczne

DEUTROFLUX UWS

Przeznaczony do badania przedmiotów o długości do 3000 mm

Zadaniem idealnego urządzenia magnetyczno-proszkowego jest uzyskanie takiej samej czułości badania na całej powierzchni detalu.

UWS oferuje do tego rozwiązanie: ruchoma cewka DEUTRO może magnesować długie detale o przekroju odpowiadającym średnicy wewnętrznej cewki.

Stanowiska specjalne

Badania magnetyczne

DEUTROMAT

Tego typu maszyny są zazwyczaj dedykowane do badania bardzo skomplikowanych elementów. Wszędzie tam, gdzie badanie za pomocą defektoskopu posiadającego dwa kontakty robocze jest bardzo uciążliwe, niezastąpione są maszyny typu DEUTROMAT. Najczęściej można je zobaczyć podczas badań elementów z obszaru przemysłu motoryzacyjnego (np. wahacz, zwrotnica) Niezwykła możliwość konfiguracji kontaktów w połączeniu z wygodną obsługą za pomocą panela dotykowego i pamięci elementów, ogranicza pracę operatora jedynie do konieczności podawania elementów do badania.

Miernik natężenia pola magnetycznego, wskaźniki, wzorce

DEUTROMETER 3873

miernik natężenia pola magnetycznego

DEUTROMETER 3873 jest miernikiem służącym do pomiaru stałych i zmiennych pól magnetycznych w zakresie niskich częstotliwości (20 Hz do 500 Hz).
Wielkości mierzone:Natężenie pola H lub Indukcja B (w powietrzu).
Jednostki pomiarowe:kA/m, A/cm, mT i Gauß.
Rodzaje pracy:a)Pomiar pola zmiennego/stałego (automatycznie rozpoznaje)
b)Pomiar pola zmiennego/stałego (automatycznie rozpoznaje)
z nadzorowaniem wartości granicznych
c)Pomiar pola stałego (np.magnetyzm szczątkowy)
d)Pomiar pola zmiennego (np. pomiar wielkości magnesowania)

W obszarze badań nieniszczących materiałów magnetycznych miernik jest wykorzystywany do
– Pomiaru pola stycznego podczas magnesowania oraz
– Pomiaru magnetyzmu szczątkowego po rozmagnesowaniu
DEUTROMETER 3873 może też służyć jako miernik gęstości strumienia magnetycznego (Teslameter). Badania magnetyczne.

Restfeldanzeiger

Wskaźnik pozostałości magnetycznej
Za pomocą wskaźnika natężenia pola szczątkowego można sprawdzać magnetyzm szczątkowy w badanym detalu, oraz wykrywać położenie biegunów magnetycznych na powierzchni magnesowanego materiału.

Wskaźnik FLUXA

Do kontroli stężenia zawiesiny magnetycznej
Wskaźnik FLUXA służy do sprawdzania stężenia a tym samym czułości wskazań zawiesin proszku magnetycznego. Zawiera trwały magnes oraz sztuczną szczelinę, której długość wskazania zależna jest od stężenia preparatu. Stężenie odczytuje się na wygrawerowanej skali.

Wskaźnik Nr 1 – EN ISO 9934-2

Do kontroli jakości zawiesiny magnetycznej
Podobne zadanie jak wskaźnik FLUXA spełnia wskaźnik Nr-1 zgodnie z EN ISO 9934-2 (dawniej MTU). Jest on trwale namagnesowany i na powierzchni posiada siatkę drobnych pęknięć, których wskazania służą do oceny jakości preparatu

Wzorzec Bertholda

Do kontroli mocy i kierunku magnesowania

Wzorzec Bertholda służy do kontroli kierunku i mocy magnesowania. Należy go przyłożyć do badanego obiektu i wraz z nim magnesować, jednocześnie polewając jego powierzchnię. Ocenie podlega wskazanie sztucznych pęknięć ustawionych w kształcie krzyża.

Lampy UV i uniwersalne

Lampa UV 3846

Uniwersalna lampa UV i światła białego
Lampa wielkopowierzchniowa UV-LED jest stosowana stacjonarnie podczas badań fluorescencyjnych metodą penetracyjną i magnetyczno-proszkową. Obok promienników UV – LED są wbudowane silne promienniki LED światła białego. Zmiana rodzaju światła następuje za pomocą przycisku. Aby zwiększyć pole światła lampy można łączyć szeregowo. W takim przypadku jednostka sterująca pierwszej lampy steruję również pozostałymi lampami.