Strona główna DEUTROPULS – SW, SWG

DEUTROPULS – SW, SWG

Defektoskopy prądowe przewodzą prąd elektryczny o dużym natężeniu pomiędzy dwiema elektrodami prądowymi przyłożonymi do przedmiotu badanego. 

Zobacz dokumenty do produktu:

[pdf] stromerzeuger-pl-2018-05

Defektoskopy prądowe przewodzą prąd elektryczny o dużym natężeniu pomiędzy dwiema elektrodami prądowymi przyłożonymi do przedmiotu badanego. Wytworzone pole magnetyczne jest skierowane prostopadle do kierunku przepływu prądu i umożliwia wskazanie nieciągłości biegnącej w kierunku połączenia między elektrodami prądowymi. Oprócz przepływu bezpośredniego (przez badany przedmiot) można przeprowadzić magnesowanie za pomocą kabli prądowych, gdzie przedmioty drążone oraz otwory wiercone można magnesować lub rozmagnesowywać za pomocą pomocniczego przepływu prądu. Większe przedmioty takie jak wały i osie magnesuje się za pomocą cewki utworzonej z elastycznych kabli silnoprądowych. W metodzie pomocniczego przepływu prądu tworzy się pierścieniowe pole magnetyczne wokół przewodu pomocniczego, a w cewce powstaje silne podłużne pole w kierunku osiowym.

Dane Kontaktowe

INFOCENTRUM Spółka z o.o.

ul. Hetmańska 90
60-219 Poznań

Informacje dodatkowe 

Dane rejestrowe:
ul. 28 Czerwca 1956r. 223/229, 61-485 Poznań
NIP: 777-00-00-181
REGON: 001316640
KRS: 0000035769 
BDO: 000004646
Kapitał zakładowy: 851 000,00 PLN