Strona główna ECHOMETER 1077

ECHOMETER 1077

Grubościomierz ECHOMETER 1077 to jeden z najbardziej zaawansowanych mierników grubości ścianki w swojej klasie na świecie

Dzięki indywidualnym ustawieniom bramek i pomiarom w trybie przejścia sygnału przez zero, nowy A-Scan ECHOMETER 1077 zapewnia pomiary z dużą dokładnością np. aby spełnić srogie wymagania podczas produkcji precyzyjnych detali, takich jak cienkościennych rur lub elementów karoserii. Podczas pomiarów jest analizowane wielokrotne echo. Miernik współpracuje z głowicami nadawczo-odbiorczymi, normalnymi oraz głowicami z wybiegiem. (linią opóźniającą)

Dostępne warianty

  • Miernik grubości ścianki A-Scan-ECHOMETER 1077 Data (nr kat.: 1077.020)
  • Miernik grubości ścianki A-Scan ECHOMETR 1077 LF Data (nr kat.: 1077.998) - do materiałów trudnych do przebicia dźwięku, takich jak plastik i włókno szklane. Badanie za pomocą specjalnej sondy niskoczęstotliwościowej.
  • Miernik grubości ścianki A-Scan ECHOMETR 1077 Data (nr kat.: 1077.090) - ze skróconą obudową, bez własnego zasilania, do zastosowań automatycznych 
  • Miernik grubości ścianki A-Scan ECHOMETR 1077, zabudowany w szafie Rack 19“ (nr kat.: 1077.851)
  • Miernik grubości ścianki A-Scan ECHOMETR 1077, zabudowany w szafie Rack 19“ - modułowo (nr kat.: 1077.801)
  • Miernik grubości ścianki A-Scan ECHOMETR 1077, zabudowany w szafie Rack 19“ - modułowo, LF (nr kat.: 1077.802)

Dane Kontaktowe

INFOCENTRUM Spółka z o.o.

ul. Hetmańska 90
60-219 Poznań

Informacje dodatkowe 

Dane rejestrowe:
ul. 28 Czerwca 1956r. 223/229, 61-485 Poznań
NIP: 777-00-00-181
REGON: 001316640
KRS: 0000035769 
BDO: 000004646
Kapitał zakładowy: 851 000,00 PLN