Pomiar grubości powłok

Mierniki grubości powłok lakierniczych i galwanicznych serii LEPTOSKOP służą do pomiaru powłoki naniesionej na podłoże metalowe. Za ich pomocą określa się grubość powłoki niemagnetycznej naniesionej na podłoże ferromagnetyczne lub powłoki izolacyjnej naniesionej na podłoże przewodzące prąd elektryczny. Duży wybór sond pomiarowych umożliwia bardzo wszechstronne zastosowania.

Mierniki grubości powłok

Miernik Leptoskop

Pocket-Leptoskop

kieszonkowy miernik grubości powłok​

Do prowadzenia pomiarów za pomocą Pocket-LEPTOSKOP nie są konieczne szczególne umiejętności. Operator jest w prosty sposób prowadzony przez menu urządzenia

Dostępny w 3 wersjach:

Pocket-LEPTOSKOP 2018 – do pomiarów grubości powłok nieprzewodzących na podłożach z przewodnika elektrycznego, niemagnetycznych (NFe, np. Aluminium, miedź, mosiądz, brąz, austenit itd.) metodą prądów wirowych (DIN EN ISO 2360)

Pocket-LEPTOSKOP 2021 – do pomiarów grubości powłok niemagnetycznych na magnetycznym materiale podłoża (Fe, np. żelazo, żeliwo, stal, nikiel, kobalt itp.) metodą indukcji magnetycznej (DIN EN ISO 2178)

Pocket-LEPTOSKOP 2026 – z sondą kombi do pomiarów grubości powłok NFe i Fe.
Rodzaj materiału podłoża zostanie rozpoznany automatycznie.

Pomiar grubości powłok

Leptoskop 2042

Precyzyjne pomiary w kombinacji z komfortem obsługi​
LEPTOSKOP 2042 mierzy grubość powłok niemagnetycznych na podłożach magnetycznych (metoda indukcji magnetycznej DIN EN ISO 2178) oraz grubość powłok nieprzewodzących na niemagnetycznym podłożu przewodzącym prąd (metoda prądów wirowych DIN EN ISO 2360).